Nytt medlem


Nytt medlemm i Podlen sjølvbryggjarlag

Podlen sjølvbryggjarlag har teke til seg eit nytt medlem
. Han bur sjølvsagt i nærleiken av podlen til liks med Morten og Karl Petter

. Jan Roger har vert med på å bryggja med oss tidligare
. Han er no fast inne på laget

for surgical cure or at least significant improvement offollow-up include: little blue pill.

. Me ynskjer han hjartleg velkommen i bryggjelaget.